Naujienos

Ekspozicija „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste"

Laisvės kovų muziejuje rengiama ekspozicija „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste"

Ši ekspozicija – tai bandymas per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį.
Totalitarinių režimų priespauda tapo bendru XX a. senojo žemyno skauduliu. Apmąstant šią temą, nuolat kyla klausimų, kodėl esama tam tikros atskirties tarp žemyno Rytų ir Vakarų, kodėl totalitarinė sovietinė priespauda dar nėra mūsų pačių ir kolegų Vakaruose tinkamai įvertinta?
Į šiuos klausimus ir mėgina atsakyti uteniškiai, naudodamiesi savo muziejaus fonduose sukaupta medžiaga. Ekspozicija parengta istorinių kontrastų principu, ją sudaro 5 dalys, atskleidžiančios pagrindinius Utenos krašto ir Lietuvos įvykius 1940-1965 m., kartkartėmis juos palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos. Ekspozicijos dalys pasakoja ir gretina totalitarinių režimų patirtis šiomis temomis:
Padalinimas, lėmęs karą/ karas, sutriuškinęs blogį
Prievartinis karas/ karas už laisvę
Naujoji baudžiava/ socialiai atsakinga Europa
Naujoji vergija/ žmogaus teisių Europa
Vienui vieni/ bendrai kartu.
Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicija rodo, kad ir toliau nuo sostinės esančios vietovės istorija nėra provinciali – vietos kraštotyrininkų sukaupta medžiaga gali būti naudinga atskleidžiant ne tik lokalią, bet ir daug platesnę istorijos koncepciją. Ekspozicijos rengėjai tikisi, kad išdėstyti Rytų ir Vakarų Europos skirtumai leis tautoms viena kitą labiau pažinti, suartėti, o uteniškiai ir miesto svečiai galės džiaugtis reikšmingu savo krašto indėliu išryškinant tam tikras XX a. Europos tautų istorines sąsajas.
Ekspozicijos autorius Norbertas Černiauskas, dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė, įgyvendina UAB „Ekspozicijų sistemos".
Ekspozicijos parengimą finansuoja Utenos rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, ES programa „Europa piliečiams".
2015 m. baigus rengti ekspoziciją Laisvės kovų muziejuje planuojama edukacinė, kultūrinė, muziejinė veikla.