UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: info@utenosmuziejus.lt
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Monetos iš palaidojimo vietų Utenos krašte

 denar1

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium

„Menų gaudyklė“

Asset 3Spalvotas Medium

 

 

 

 

 

 

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujienos

2019 m. projektas Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinių amatų centras „Svirnas“ pateikė projektą „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ (toliau – Centras), parengtą vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ projekto finansavimo sąlygų aprašo bendraisiais reikalavimais bei atitinkantį Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018–2024 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64.

Projekto pateikėjas yra turinti patirtį organizacija Utenoje, kuri ne tik kaupia, saugo bei populiarina materialines ir dvasines kultūros vertybes, bet ir rengia edukacines programas, organizuoja kultūrinius renginius, įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus, dalyvauja veiklose, skatinančiose etninės kultūros, kūrybiškumo, užimtumo bei bendradarbiavimo plėtrą įtraukiant visuomenę į šias veiklas. Centras įkurtas 2013 metais finansuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“, įsikūręs Utenos mieste (K. Ladygos g. 18 A), strategiškai patogioje miesto dalyje, kas leidžia užtikrinti aktyvų žmonių dalyvavimą Centro organizuojamose veiklose, turi materialinę bazę ir praktinių įgūdžių bei patirties veikloms vykdyti.

Projekte numatyta atnaujinti Centrą, materialinę bazę, infrastuktūrą, apsirūpinti priemonėmis ir per įtraukties ir integracijos formą – socialines, emocines kompetencijas ir užimtumo skatinimą bei socialinės atskirties mažinimą – vykdyti veiklas per kultūros paveldo pažinimą.

Projekto kompleksinis tikslas – išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus, būti patraukliems kūrybine veikla užsiimantiems visų amžiaus grupių lankytojams bei tapti kultūros ir paveldo pažinimo vieta. Telkti veikti ir kurti tradicinių amatų meistrus, kūrybinio sektoriaus atstovus ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo ryšius.

   Projekto veiklos tikslai:

 1. Atnaujinti esamą Centro interjerą ir eksterjerą, kurie atspindėtų Rytų Aukštaitijos kultūros paveldą, derinant modernizmą, inovacijas su kultūros paveldo suvokimu bei pritaikymu darniam užimtumui, veiklai ir turizmo plėtrai.
 2. Telkti tradicinių amatų meistrus bendrai kūrybinei veiklai, patirties perdavimui, veiklos sklaidai. Įvairiomis patraukliomis formomis atskleisti regiono savitumą per tradicinį liaudies meną, siekti pristatyti Aukštaitijos regiono sertifikuotų tradicinių amatininkų ir meistrų produktus, edukacines programas, amatų demonstravimą.
 3. Pagerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, komunikaciją, rinkodarą, kuri sustiprintų Centro, turinčio tinkamas sąlygas bendruomeninei veiklai kultūros paveldo srityje, veiklos žinomumą, patrauklumą siekiant padidinti lankytojų srautus.

Projekto uždaviniai:

Siekiant išsikeltų tikslų įgyvendinimo numatome šiuos projekto „Tradicinių amatų centro „Svirnas“

uždavinius:

 1. Atnaujinti interjerą ir eksterjerą autentiškais Rytų Aukštaitijai būdingais baldais, puošybos elementais, apsaugoti pastato rūsį nuo drėgmės, sutvarkyti centro aplinką:

- Pagaminti ir sumontuoti 1 baldų komplektą iš natūralios medienos edukacinei erdvei (aukštaitiškų stalų 8 vnt., medinių suolų su dėžėmis 4 vnt., medinių sieninių lentynų su nugarėle 24 vnt., rėminio sunėrimo taburėčių 10 vnt., kėdučių 10 vnt., dviejų durų spintelių 10 vnt., kampinių lentynų 3 vnt., lentynų 2 vnt., drabužių kabyklą 1 vnt., viršlangių 5 vnt., aukštaitišką medinę spintą (šėpą) 1 vnt.), pritaikytus edukacinei veiklai, amatų demonstravimui bei medžiagų ir priemonių laikymui.

- Pagaminti lauko paviljoną amatų demonstravimui (palapinės amatų demonstravimui, 7 vnt., aukštaitiški lauko suolai, 2 vnt.);

- Pagaminti ir sumontuoti Tradicinių amatų centro „Svirnas“ logotipą, 1 vnt;

- Sukurti meninę kompoziciją prie Tradicinių amatų centro „Svirnas“ pastato, 1 vnt;

- Įsigyti drėgmės surinktuvus pastato rūsio drėgmei sumažinti, 2 vnt.;

- Suformuoti gėlyną ir apsodinti daugiamečiais želdiniais.

 1. Telkti tikslinę grupę – 14 tradicinių amatų meistrų ir sertifikuotų amatininkų – įvairiapusės kultūrinės, edukacinės veiklos plėtrai, kultūros ir gamtos paveldo išlaikymui, atkūrimui ir atnaujinimui:

- Vykdyti 6 sertifikuotas tautinio paveldo mokymo programas bei parengti sertifikavimui 1 naują edukacinę programą.

- Vykdyti 50 edukacinių užsiėmimų bei parengti 10 naujų edukacinių užsiėmimų.

- Skatinti tradicinių amatų meistrus dalyvauti savanoriškoje veikloje, amatų demonstravime, parodinėje ir projektinėje veikloje. Sertifikuotiems meistrams ir amatininkams pasiūti 10 vnt. autentiškų lininių kostiumų bei amatų demonstravimui nupirkti lauko pavilijoną, 1 vnt.

- Inicijuoti ir organizuoti tradicinių amatų meistrų ir miesto bendruomenės bendrystę, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą, sociokultūrines veiklas bei atskirties mažinimą per paveldo pažinimą (žolininkystės, etninio tapatumo, medžio raižinių, audimo, karpinių, vilnos vėlimo, aukštaitiškų prieverpsčių, klumpdirbystės, margučių marginimo, juvelyrikos, škaplieriaus audimo, žaislininkystės tradicijų mokymus pagal poreikį).

- Siekti, kad Cenro veikloje apsilankytų ne mažiau 2500 asmenų per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 1. Įsigyti mokymams reikalingas priemones, medžiagas, įrankius, įrangą ir naudoti praktinio darbo eigoje teikiant viešąsias kultūrines paslaugas.

- Plėtoti edukacinę veiklą įsigyjant reikiamas priemones ir įrangą naujiems edukaciniams užsiėmimams: žaislininkystei, juvelyrikai (žalvario ir gintaro), stiklo apdirbimui. Sieksime sužadinti domėjimasi naujais amatais ir sertifikuoti naujus tradicinius amatus.

- Stiprinti edukacinę veiklą įsigyjant reikiamas priemones ir įrangą sertifikuotoms tradicinių amatų mokymo programoms („Margučių marginimo“, „Vilnos vėlimo“, „Žolininkystės“, „Gilių kavos“.

- Siekiant paskatinti meistrus rengti naujas sertifikuotas tradicinių amatų mokymo „Medžio raižinių“, „Riešinių mezgimo“, „Žaislininkystės“, „Juvelyrikos“, „Audimo“ programas įsigysime šiems amatams plėtoti ir demonstruoti medžiagas ir įrangą.

 1. Rengti ir platinti informaciją apie organizuojamas ir vykdomas projekto veiklas fiksuojant ir dokumentuojant projekto veiklą.

- Įsigyti reikiamą kompiuterinę ir komunikacijos įrangą (1 komplektą, kurį sudaro nešiojamas kompiuteris su programine įranga ir išoriniu kietuoju disku, lazerinį spausdintuvą, 1 vnt. ir 1 komplektą fotografavimo įrangos);

- Sukurti vidinį internetinį puslapį. Pildyti ir pristatyti veiklų įgyvendinimo internetinį dienoraštį;

- Viešinti projektą ir veiklas naujienų portaluose;

- Parengti, sumaketuoti bei atspausdinti Tradicinių amatų centro „Svirnas“ Utenoje veiklą reprezentuojančius lankstinukus lietuvių kalba (1700 vnt.) bei skrajutes (1000 vnt.).

Planuojamiems įsigyti baldams, įrangai, medžiagoms ir priemonėms paraiškoje pateikiame komercinius pasiūlymus.

Siektinas rezultatas

Numatomiems projekto uždaviniams įgyvendinti reikalinga ES parama, kurios pagalba bus papildyta turima materialinė bazė Rytų Aukštaitijos dvasia bei įtvirtinta ilgalaikė sertifikuotų tradicinių amatininkų edukacinių veiklų forma, aprūpinant medžiagomis, priemonėmis bei įranga, kurių dėka bus sukurta ir pritaikyta pastovi mokymo bazė Tradicinių amatų centre „Svirnas“ K. Ladygos 18 A, Utena. Čia bus sprendžiama problema – mažinti socialinę atskirtį ir didinti užimtumą Utenos rajone, sudarant prielaidas kūrybiškumui. Projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės – sertifikuotų tradicinių amatų meistrų ir amatininkų bei visuomenės – bendradarbiavimo, atvirumo, ilgalaikių ryšių.

Projekto „Tradicinių amatų centras Svirnas“ veikla finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų – 44 025,75 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 7769,25 Eur bei Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 5755,00 Eur.
Projekto trukmė nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2021 m. sausio 31 d. (24 mėnesių).


Projekto ataskaita >>>


2019 METAIS VYKDYTI EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI

 1. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 11 d.;
 2. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 12 d.;
 3. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 13 d.;
 4. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 14 d.;
 5. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 15 d.;
 6. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 25 d.;
 7. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 26 d.;
 8. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 27 d.;
 9. Vilnos vėlimas. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Jolita Juneliūnienė sertifikato nr. 00036, 2019 m. vasario 28 d.;
 10. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 15 d.;
 11. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 16 d.;
 12. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 17 d.;
 13. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 18 d.;
 14. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 19 d.;
 15. Margučių marginimas vašku Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. balandžio 11 d.;
 16. Juvelyrika (101)„stiklo karoliai“ Daiva Jusiūtė-Tarailienė sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr.00346, 2019 balandžio 24 d.;
 17. Juvelyrika (101)„stiklo karoliai“ Daiva Jusiūtė-Tarailienė sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr.003462019 balandžio 25 d.;,
 18. Juvelyrika (101)„Stiklo karoliai“ Daiva Jusiūtė-Tarailienė sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr.003462019 balandžio 26 d.;,
 19. Juvelyrika (101) „Stiklo karoliai“ Daiva Jusiūtė-Tarailienė sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr.00346, 2019 balandžio 27 d.;
 20. „Žalvariniai papuošalai“ – meistrė - tautodailininkė Vaida Druskytė senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr. 00314; 2019 m. gegužės 6 d.;
 21. „Žalvariniai papuošalai“ – meistrė - tautodailininkė Vaida Druskytė senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr. 00314; 2019 m. gegužės 7 d.;
 22. „Žalvariniai papuošalai“ – meistrė - tautodailininkė Vaida Druskytė senosios juvelyrikos amato puoselėtoja sertifikato nr. 0031; 2019 m. gegužės 8 d.;
 23. Karpiniai iš popieriaus. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. gegužės 13 d. nuo 10 val.;
 24. Karpiniai iš popieriaus. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. gegužės 13 d. nuo 12 val.;
 25. Karpiniai iš popieriaus. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. gegužės 14 d. nuo 10 val.;
 26. Karpiniai iš popieriaus. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė sertifikato nr. 00017, 2019 m. gegužės 14 d. nuo 12 val.;
 27. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 22 d.;
 28. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 23 d.;
 29. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 24 d.;
 30. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 27 d.;
 31. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 28 d.;
 32. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 29 d.;
 33. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 30 d.;
 34. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. gegužės 31 d.;
 35. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. birželio 3 d.;
 36. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. birželio 4 d.;
 37. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. birželio 5 d.;
 38. Žolininkystė. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Aleksandra Stasytienė sertifikato nr. 00069, 2019 m. birželio 6 d.;
 39. Žaiskininkystė (051) meistras Algirdas Juškevičius senųjų amatų dailidystės, drožybos, žaislininkystės ir šaukščiaus amatų puoselėtojas sertifikato nr.00007 liepos 30 d. nuo 10 val.;
 40. Žaiskininkystė (051) meistras Algirdas Juškevičius senųjų amatų dailidystės, drožybos, žaislininkystės ir šaukščiaus amatų puoselėtojas sertifikato nr.00007 liepos 30 d. nuo 12 val.;
 41. Tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Sertifikuota amatininkė Adelė Bražėnaitė sertifikato nr.00818, 2019 m. rugpjūčio 8 d.;
 42. Tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Sertifikuota amatininkė Adelė Bražėnaitė sertifikato nr.00818, 2019 m. rugpjūčio 9 d.;
 43. Tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Sertifikuota amatininkė Adelė Bražėnaitė sertifikato nr.00818, 2019 m. rugpjūčio 12;
 44. Tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Sertifikuota amatininkė Adelė Bražėnaitė sertifikato nr.00818, 2019 m. rugpjūčio 13;
 45. Tradicinė liaudies grafika medžio raižiniai. Sertifikuota amatininkė Adelė Bražėnaitė sertifikato nr.00818, 2019 m. rugpjūčio 14 d.;
 46. Aukštaitiškos prieverpstės. sertifikuotas tradicinių amatų meistras Albinas Šileika sertifikato nr.00139, 2019 m. rugsėjo 16 nuo 10 val.;
 47. Aukštaitiškos prieverpstės. sertifikuotas tradicinių amatų meistras Albinas Šileika sertifikato nr.00139, 2019 m. rugsėjo 16 nuo 12 val.;
 48. Aukštaitiškos prieverpstės. sertifikuotas tradicinių amatų meistras Albinas Šileika sertifikato nr.00139, 2019 m. rugsėjo 17 nuo 10 val.;
 49. Aukštaitiškos prieverpstės. sertifikuotas tradicinių amatų meistras Albinas Šileika sertifikato nr.00139, 2019 m. rugsėjo 16 nuo 12 val.;
 50. Sodų pynimas I. Eitminavičienė busima tradicinė amatininkė 2019 m. rugsėjo 23 d.;
 51. Sodų pynimas I. Eitminavičienė busima tradicinė amatininkė 2019 m. rugsėjo 24 d.;
 52. Sodų pynimas I. Eitminavičienė busima tradicinė amatininkė 2019 m. rugsėjo 25 d.;
 53. Sodų pynimas I. Eitminavičienė busima tradicinė amatininkė 2019 m. rugsėjo 26 d.;
 54. Sodų pynimas I. Eitminavičienė busima tradicinė amatininkė 2019 m. rugsėjo 27 d.;
 55. Vytinės juostos su Domantu Žilėnu busimas tradicinis amatininkas 2019 spalio 7 d.;
 56. Vytinės juostos su Domantu Žilėnu busimas tradicinis amatininkas 2019 spalio 8 d.;
 57. Vytinės juostos su Domantu Žilėnu busimas tradicinis amatininkas 2019 spalio 9 d.;
 58. Klumpdirbystė. V. Šemelis sertifikuotas tradicinių amatų meistras, sertifikato nr. 8256; 2019 m. spalio 14 d.;
 59. Klumpdirbystė. V. Šemelis sertifikuotas tradicinių amatų meistras, sertifikato nr. 8256; 2019 m. spalio 15 d.;
 60. Klumpdirbystė. V. Šemelis sertifikuotas tradicinių amatų meistras, sertifikato nr. 8256; 2019 m. spalio 16 d.