Naujienos

„Daraktorinė mokykla“ A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje

A.ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje kaip ir visoje šalyje – karantinas... Ilsisi Motiejaus varpelis, tyloje skleidžiasi ievų žaluma ir peri varnėnai... Kol Lietuvos vaikai mokosi nuotoliniu būdu, pas mus – edukacinis užsiėmimas „Daraktorinė mokykla“, integruota gimtosios kalbos ir istorijos pamoka – kitaip. Mokiniai, skambučiui kviečiant, nešini portfeliais-skrynutėmis tyliai sueina į klėtį ir susėda už stalo. Mokymosi aplinka primena Spaudos draudimo laikmečio daraktorinę mokyklą: ilgas stalas, suolai, deganti žibalinė lempa, indas su pelenais rašalui sugerti, rykštė, ilga medinė liniuotė, lentelė PAKUTNICA, kampe papilta žirnių. Čia pat ant suolo maišai su vilnomis ir plunksnomis. Mokinius pasitinka muziejininkė, apsirengusi XX a. pr. moters valstietės rūbais. Mokiniai tyliai susėda už stalo. Atlydėjusiam mokytojui duodama užduotis – lauke stebėti, ar Juknėnuose nepasirodė caro žandarai. Muziejininkė glaustai supažindintina su Spaudos draudimo laikotarpiu, lietuvių pastangomis išsaugoti lietuvišką raštą. Trumpai papasakoja apie daraktorinę mokyklą (kas mokytojavo, ko ir kokiomis sąlygomis buvo mokoma). Mokiniai iš skrynučių išsiima sąsiuvinius, plunksnakočius, grifelines lenteles, kreidą. Kiekvienam pateikiamas „graždankos“ tekstas. Mokiniai bandys tuos tekstus perskaityti. Vėliau grifelinėje lentelėje ir sąsiuvinyje žąsies plunksna perrašinės „Sveika Marija“. Neklusniuosius ar blogai skaitančius muziejininkė „apdovanos“ rykštės ar liniuotės kirčiais. Užsiėmimo pabaigoje mokinius atlydėjęs mokytojas praneš, kad kaime pasirodė žandarai. Vieni mokiniai bėgs slėptis, kiti užsiims kitokia veikla: ims plėšyti plunksnas ar kedenti vilnas.