Naujienos

Vieno eksponato istorija. Lietuviai Sibire

   Šis atvirukas – vienas iš tūkstančių, kuruos per ilgus tremties ir kalinimo metus nupiešė ir artimiesiems į Lietuvą adresavo tremtiniai ir politiniai kaliniai, išvežti į Sibiro mirtį. Iš Tėvynės į nežinią prievarta iškeliavo 350 tūkstančių senų ir jaunų, vyrų ir moterų. Jų laiškai ir atvirukai šiandien mums liudija liūdesį, skausmą, ilgesį ir didelę VILTĮ.
   Politinė kalinė Angelė Mikulėnaitė-Dulskienė 1953 m. balandžio 19 d. iš Intos lagerio vardinių proga pasveikino savo mamą. A. Mikulėnaitė gimė 1928 m. Katlėrių kaime. Ji ir jos seserys rėmė partizanus. Gyvenamojo namo rūsyje 1950 m. buvo įrengtas bunkeris. Saugumiečiai sužinojo apie bunkerį, ir A. Mikulėnaitė bei jos sesuo Ona buvo nuteistos 25 m. lagerio. Angelė iš lagerio paleista 1956 m. birželio 8 d. , Ona – tų pačių metų birželio 13 d. Sesuo Jadvyga suėmimo išvengė, išvykdama į Vilnių. (B. Juodzevičius, Žadėjom laisvę tau parnešti. Utena, 2007).