Naujienos

Vieno eksponato istorija. Lietuviai Sibire II

   Politinį kalinį Joną Barkauską vardadienio proga sveikina sesuo Vilija, linkėdama sugrįžti į Tėvynę, atrasti paparčio žiedą – ir tada pasibaigs visi vargai. 1954 m. birželio 24 d.
   Politinį kalinį Joną Barkauską vardadienio proga sveikina sesuo Adelė. 1955 m. birželio 24 d. Atvirukas išsiųstas iš Spasko, Karagandos sritis, Kazachija.
Jonas Barkauskas vardinių proga sveikina Joną ir Oną Tartilus, gyvenančius Jaurelių vienkiemyje (netoli Vaikutėnų). Sveikinimas išsiųstas iš iš Spasko lagerio 1955 m. birželio 10 d.
   Atvirukus-sveikinimus buvusi politinė kalinė Stasė Tartilaitė-Barkauskienė perdavė muziejininkui, kraštotyrininkui Alfonsui Streikui, 1977–1984 m. dirbusiam Utenos kraštotyros muziejuje. S. Tartilaitė, g. 1926 m. Daugailių progimnazijos mokytoja, apkaltinta ryšių su partizanais palaikymu, 1948 m. gruodžio 8 d. suimta ir nuteista 10 metų lagerio. Į tėviškę grįžo 1956 m. liepos 5 d.