Naujienos

Vieno eksponato istorija. Lietuviai Sibire III

   Utenos kraštotyros muziejuje sukaupta daugiau kaip 700 eksponatų, pasakojančių tremtinių ir politinių kalinių istorijas. Tai daiktai, fotonuotraukos, dokumentai, piešiniai. Dalis jų eksponuojama Laisvės kovų muziejuje, kiti saugomi fonduose. 
   Nuotraukoje – trys tremtiniai broliai Vilkickai: stovi iš kairės Kamilius, Vladas ir Juozas. Tremties vieta Bolšoj Ingut gyvenvietė Krasnojarsko krašte.
   Kitoje nuotraukoje – tremtinės Elena Varaneckaitė ir Aldona Jonuškaitė 3-ojo kilometro gyvenvietėje Krasnojarsko krašte.
Elena Varaneckaitė ir Kamilius Vilkickas susitiko ten, Krasnojarsko krašte. 1957 m. spalio 2 d. susituokė. Apie tai liudija sutuoktuvių pažymėjimas, išduotas kunigo Juozo Gusto. Gyvuliniuose vagonuose išvežti į nežinią, tremtiniai nepalūžo, neprarado vilties. Daug jų buvo jauni, jie norėjo draugauti, mylėti, kelti vestuves Merginos puošėsi... Jos tokios gražios... tik taip netinka atšiaurus fonas už merginų nugarų. Įsižiūrėkit – jų neturėjo ten būti! Nė vieno iš 350 tūkstančių, išvežtų iš Lietuvos.