Naujienos

Vieno eksponato istorija. Švietimas

R 2539 Medium   Pažymėjimas Nr. 236, išduotas Onai Birietaitei, gimusiai 1898 m. O. Birietaitė 1911 m. baigė Vyžuonėlių (Blagodat) liaudies mokyklos kursą. Pažymėjimas patvirtintas Utenos keturklasės miesto mokyklos antspaudu ir parašais. (Rusiška keturklasė mokykla Utenoje veikė 1909–1915 m.). Eksponatas gautas iš kraštotyrininko Antano Gasperaičio 1990 m.
   Vyžuonėlių palivarką 1879 m. įsigijo dailininkės Marianos Veriovkinos tėvas karininkas Vladimiras Veriovkinas. Vyžuonėlėse jis įkūrė dvarą ir pavadino Blagodat vardu. Po V. Veriovkino mirties dvaras atiteko jo sūnui Petrui Veriovkinui. Užimdamas Kauno, vėliau – Vilniaus gubernatoriaus pareigas, P. Veriovkinas pasižymėjo liberalumu, buvo palankus lietuviams. Savo ūkyje jis įsteigė pradinę rusišką mokyklą, o vėliau jai skyrė pastatą pamiškėje. Iš Vyžuonų atvažinėjo kunigai dėstyti tikybos dalykų. Sesuo Mariana, kaip ir jos motina, užsiėmė labdaringa veikla: globojo neturtinguosius, gydė, aprūpindavo vaistais vietinius žmones.