Naujienos

Sveikinimai Miškinių šeimai

   Ar šįmet gavote kalėdinį atviruką su ranka užrašytu palinkėjimu?
O gal patys tokį išsiuntėte?...
   Muziejaus fonduose radome du Miškinių šeimai priklausančius sveikinimus. Abu jie – puiki sovietinio laikotarpio iliustracija.
Pirmasis. Išsiųstas iš Kanados 1960 m. Tai sūnaus Vinco užrašytas kalėdinis sveikinimas motinai, pasirašytas Mačio vardu. Vinco Miškinio dukra Jovita Maksimavičienė liudijo, kad pirmaisiais emigracijos metais, nenorėdamas sukelti papildomų rūpesčių, visus laiškus, siunčiamus šeimos nariams, jis pasirašinėjo Liudo Mačio vardu. Liudas Mačys – motinos sesers Cecilijos, gyvenusios Amerikoje, vyras. Buvo tarpusavyje susitarta, kad Vincas jo vardu ir siųs visus laiškus artimiesiems į sovietinę Lietuvą.
   Antrasis. Ne kalėdinis, o naujametinis sveikinimas. (Sovietiniais laikais valdžia siekė išstumti Šv. Kalėdas iš žmonių sąmonės ir pradėjo akcentuoti būtent Naujųjų metų šventę). 1965 m. poetas Eduardas Mieželaitis sveikina poetą Antaną Miškinį Naujųjų metų ir artėjančio šešiasdešimtmečio proga. E. Mieželaitis ne kartą yra gynęs, užstojęs A. Miškinį prieš sovietinę valdžią. Šiuos abu kūrėjus rišo nuoširdi draugystė.
 
Informaciją parengė R. Gaidienė