Naujienos

Vieno eksponato istorija. Sveikinimai, siųsti kunigui Edmundui Rinkevičiui (1950–2019)

Kunigas E. Rinkevičius 1992–2003 m. tarnavo Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonu. Dirbant Užpaliuose išleistos poezijos knygos „Po žilvičio šakom“ (1993), „Krintanti žvaigždė“ (1995), už pastarąją jam skirta Utenos rajono literatūrinė premija „Gimtoji mūsų žemė“. Kunigas E. Rinkevičius aktyviai dalyvavo Utenos literatų klubo „Verdenė“ veikloje. Užpaliuose, buvusioje klebonijoje, įsteigė „Dausuvos“ muziejų. Kunigo senelis buvo dievdirbys, drožybą pamėgo ir E. Rinkevičius. Nuo 1991 m. dalyvavo tautodailės parodose ir pats jas rengė, o 1997 m. buvo priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą.

37 eksponatus 2003 m. kunigas E. Rinkevičius padovanojo Utenos kraštotyros muziejui.

Informaciją parengė B. Juknevičienė