Naujienos

Iš „Atminties langų“. Prisiminimai.

„Aš tikiu, kad mes nugalėsime. Nugalėsime vien dėl to, kad su mumis tie, kurie liko amžinai Sibiro toliuose, nukankinti lageriuose ir kalėjimuose, žuvę Lietuvos laukuose, prie televizijos bokšto. Bet tam reikia tik vieno: meilės ir ištikimybės Lietuvai“.

V. Šimonėlis

Iki vasario 16 d. Utenos kraštotyros muziejaus languose