Naujienos

2021 m. birželio 30 d. 16 val. Utenos kraštotyros muziejuje leidinio „Liaudies meistrė Anelė Araminienė: drožyba, tapyba, lipdyba“ pristatymas

A A LEIDINYS 1 MediumKnyga–katalogas Liaudies meistrė Anelė Araminienė: drožyba, tapyba, lipdyba

Sudarytoja dr. Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020 m.
 
   Lietuvos nacionalinio muziejaus serijos „Tradicijos ir dabartis“ leidinys supažindina su liaudies tradicijų puoselėtoja Anele Araminiene. A. Araminienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos narė, pelniusi meno kūrėjo statusą ir tautinio paveldo sertifikatą už audimo ir medžio drožimo amato puoselėjimą. 
   Anelė Araminienė gimė 1940 metais Utenos apskrities Gimžiškių kaime. Iš mamos išmoko austi ir siuvinėti, iš dėdės – siūti drabužius. Ištekėjusi persikėlė gyventi į vyro tėviškę Gudėniškėse. Užaugino dvi dukras ir tris sūnus. 1990 metais išėjusi į pensiją pradėjo drožti skulptūras, netrukus ėmėsi teptuko, o kiek vėliau – ir betono lipdybos. 
   Šiandien ji yra nuolatinė Kazio Šimonio ir Monikos Bičiūnienės tapybos, Liongino Šepkos medžio drožybos ir prakartėlių bei liaudies meno parodų „Aukso vainikas“ dalyvė ir laureatė. Daug Anelės Araminienės kūrinių yra saugoma muziejuose ir privačiose kolekcijose, padovanota draugams, paskirta labdaros akcijoms, parduota mugėse; daugybė puošia jos namus ir pavyzdingai tvarkomą sodybą. 
   Nuo 2014 metų leidžiama leidinių serija TRADICIJOS IR DABARTIS skirta detalesnei pažinčiai su liaudies meistrais. Ji tarnauja liaudies meno tyrinėtojams, skatina kurti, padeda įsisąmoninti paprastą tiesą – kol tauta įstengia suvokti tradicijas ir sugeba kurti, ji yra gyva. 

Anksčiau išleisti šios serijos leidiniai:

Liaudies meistrė Odeta Tumėnaitė–Bražėnienė: karpiniai, raižiniai, margučiai. 2014 m.

Liaudies meistras Jonas Bugailiškis: kryžiai, skulptūros, muzikos instrumentai, kaukės, žaislai, inkilai. 2015 m.

Liaudies meistrai Angelė ir Vytautas Raukčiai: margučiai, drožiniai, žaislai, sietynai, skrynios, lentelės: tekintiniai dirbiniai, gamtiniai kūrinėliai, žolynų dirbiniai. 2016 m.

Liaudies meistrė Nijolė Angelė Jurėnienė: karpiniai, raižiniai, šiaudinukai, margučiai, akvarelės. 2018 m.

Medžio drožėjas Dovydas Teresius: skulptūros ir siužetinės kompozicijos. 2018 m.

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė: mezginiai ir skiautiniai. 2018 m.

Tautodailininkė Ona Pusvaškytė: linoraižiniai, medžio raižiniai, piešiniai. 2020 m.

Leidinio „Liaudies meistrė Anelė Araminienė: drožyba, tapyba, lipdyba“ pristatymas 2021 m. birželio 30 d., trečiadienį, 16 val. Utenos kraštotyros muziejuje, Utenio a. 3

Dalyvaus tautodailininkė Anelė Araminienė, knygos sudarytoja Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ nariai