UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: utenoskm@gmail.com 
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Meno centras

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2018 m. sausio 9–vasario 8 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama Laimono Šmergelio tapybos darbų paroda „Pūkuoti, sparnuoti...“

2018 01 Smergelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konkursas Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Meno centro vadovo pareigoms užimti

Utenos kraštotyros muziejus
Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Utenio a. 3,  28248, Utena
Įmonės kodas – 1882069786

Meno centro vadovo pareigos:
1. organizuoti Meno centro darbą – administruojant menininkų rezidencijų veiklą, plėtojant kūrybinę industriją, komunikaciją ir daugiafunkcinius ryšius, skatinant kūrybinę veiklą ir meno įvairovę keramikos bei gretutinėse meno srityse;
2. vykdyti  kultūrines, menines, edukacines programas ir teikti paslaugas;
3. įgyvendinti novatoriškas kūrybines idėjas;
4. inicijuoti, rengti bei įgyvendinti kultūrinius ir kūrybinius projektus;
5. sukurti ir taikyti nuoseklią rinkodaros priemonių sistemą.

Pretendentams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analitiškai vertinti gautą informaciją, priimti optimalius sprendimus;

6. mokėti vertinti esamą meno aplinką, prognozuoti jos perspektyvas;
7. mokėti laisvai komunikuoti bent viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų;

8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
9. žinoti pagrindines etikos normas;
10. būti pareigingas, kruopštus, sąžiningas, kūrybingas, gebėti bendrauti, bendradarbiauti.
Savo veikloje padalinio vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos dokumentais ir Savivaldybės teisės aktais, muziejaus nuostatais ir pareiginiais nuostatais. 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. darbo stažą ir (ar) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5. veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl muziejaus padalinio Meno centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat nuostatos dėl padalinio vadovo vaidmens, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybės, pasiūlymai, įžvalgos ir padalinio  rinkodaros priemonių sistema;
6. asmeninės kompetencijos sąrašą, nurodant dalykines savybes.

Dokumentai priimami Utenos kraštotyros muziejuje iki š. m. kovo 31 d.
Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai muziejaus administratorei darbo laiku.
Informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 389) 61637.
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

 

Edukacija

Utenos kraštotyros muziejus ir padaliniai – tarpkultūrinė kontaktinė zona ir atviro dialogo vieta, kur, plėtojant socialinę partnerystę su švietimo įstaigomis, rengiamos ir vykdomos inovatyvios mokymo(si) programos, orientuotos į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą.
Užsiėmimų temos yra apie Utenos krašto archeologiją, miesto plėtrą bei vystymąsi, įvairių istorinių laikotarpių žmonių gyvenimo būdą ir papročius, liaudies meną, keramiką, krašto švietimą, kultūrą.
Istorinėje, pažintinėje ir draugiškoje aplinkoje vyksta edukaciniai u kokįžsiėmimai  mokymą(si) siejant su realiu gyvenimu, savo krašto gamtos, istorinių, etnografinių ypatumų pažinimu ir tyrinėjimu.
Edukaciniuose užsiėmimuose suplanuota aktyvi, praktinė mokinių veikla, turinys numatytas bendriesiems gebėjimams ugdyti. 

Edukacinės pamokos Utenos kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose

Pagal projektą „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę" parengtos edukacinės pamokos

Edukacinė Meno centro veikla

Edukacinė Tradicinių amatų centro „Svirnas“ veikla

Edukacinė veikla pagal Kultūros pasą

Edukacinės pamokos Utenos kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose

Pasinaudokite Kultūros paso teikiamomis galimybėmis Utenos kraštotyros muziejuje ir padaliniuose!
Daugiau apie Kultūros pasą>>>


Pamoka „Gamtos atgimimo šventė – Velykos“, skirta pradinių ir V–VII klasių moksleiviams. Rekomenduojame pradinių klasių, istorijos, gamtos, darbų mokytojams. Užsiėmimo metu pasakojama apie velykinius papročius, draudimus ir būrimus, magiškus veiksmus. Apibūdinami tradiciniai valgiai. Moksleiviai įvairiais būdais margins margučius, juos ridens, eis ratelių ir žais žaidimus. 
Pamokos trukmė – 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (L. Jovarienė).


 Pamoka „Advento papročiai“, skirta I–XII klasių mokiniams. Mokiniai sužinos, kuo ypatingas Advento laikotarpis, kodėl jis buvo labai svarbus žemdirbiams, kaip pasikeitė Advento samprata Lietuvai priėmus krikščionybę, kokių reikalavimų buvo laikomasi Advento metu, kokie burtai buvo atliekami, kokios dainos dainuojamos ir kokie žaidimai žaidžiami, išmoks Advento žaidimų ir burtų. Mokiniai atliks užduotis: dalyvaus būrimuose (bus duotos dvi užduotys), žais Advento žaidimus, įvardins savo gerus darbus ir tuos žmones, kuriems turėtų padėkoti (antros Advento savaitės prasmė). Pamokos vadovė su mokiniais apibendrins pamoką: mokiniai, priklausomai nuo amžiaus, paaiškins, kas yra Adventas, ką jie jau žinojo ir ką sužinojo nauja; leisdami per rankas degančią žvakę išsakys savo linkėjimus.
Pamokos trukmė – 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (B. Juknevičienė).


  Pamoka „Lino kelias“, skirta I–IV klasių mokiniams. Mokiniai sužinos, kodėl buvo sėjami linai, kam buvo naudojami, kokie darbai atliekami, kokie įrankiai buvo reikalingi tiems darbams atlikti, kokių papročių buvo laikomasi viso „Lino kelio“ metu. Mokiniai galės pabandyti atlikti kai kuriuos darbus su įrankiais, kurie yra muziejuje, spės mįsles.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (B. Juknevičienė).


  Pamoka „Senolių išmintis“, skirta įvairaus amžiaus moksleivių ir suaugusių grupėms. Ekskursijos dalyviai, klausydami pasakojimo, sužinos, kaip atrodė aukštaičių pirkios, kokie daiktai buvo naudojami, kokia jų paskirtis, kokių taisyklių ir papročių laikėsi žmonės, ką apie mūsų protėvių gyvenimo būdą pasakoja mįslės, patarlės ir priežodžiai.
Pamokos trukmė – 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (B. Juknevičienė).


 Pamoka „Ką radai dėžėje?“, skirta pradinių ir V – VII klasių moksleiviams. Tai integruotas istorijos, archeologijos ir etnografijos žaidimas. Moksleiviai kurs pasakojimus apie įvairius Lietuvos istorijos laikotarpius, įsivaizduodami, kad dėžėje rasti daiktai – tų įvykių dalyviai ir liudininkai. Metraštininkai užrašys nuoseklią tų įvykių seką, dailininkai iliustruos. Moksleiviai turės galimybę žaidimo forma pasitikrinti istorijos žinias.
Pamokos trukmė – 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (B. Juknevičienė).


 Pamoka „Paukštis – dangaus ir žemės tarpininkas“, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir I–IV klasių moksleiviams. Jos metu vaikams rodomos muziejuje esančios paukščių iškamšos, pasakojama apie paukščių gyvenimą, moksleiviai mokosi pažinti ir pamėgdžioti jų balsus. Vaikai dainuos, žais, mins mįsles, pieš.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (R. Garsonas).


  Pamoka „Utenos rajono praeitis“, skirta pradinių ir VXII klasių moksleiviams. Rekomenduojame istorijos mokytojams. Radiniai, esantys archeologinėje ekspozicijoje, moksleiviams padės suvokti, kokie procesai vyko praeityje. Užsiėmimų metu perteiktos istorinės žinios įtvirtinamos ir patikrinamos mini viktorinoje.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka  Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (D. Ribokas)


  Pamoka „A. Miškinis - vienas ryškiausių lietuvių poetų neoromantikų“, skirta X–I klasių moksleiviams. Jo kūrybos centre- žmogaus dvasios pasaulis, vaizduojamas atvirai ir jausmingai. Miškinio eilėraštis išsitenka tarp dainos ir pokalbio. Šneka pereina į dainą ir atvirkščiai. Poeto eilėraštį reikia skaityti itin išraiškingai, nes jis ritmingas, pilnas ryškių pauzių, pakartojimų, išdailinto garsyno. Kalbame apie A. Miškinį, kaip vieną ryškiausių lietuvių poetų neoromantikų.
Pamokos trukmė 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba, Juknėnų kaimas, Utenos rajonas. (R.Gaidienė).


  Pamoka „Žmogiškumo pamokos A. Miškinio „Žaliaduonių gegužėje“, skirta IX–XI klasių moksleiviams. A.Miškinio „Žaliaduonių gegužė" dienos šviesą išvydo 1976m. ir iš karto buvo įvertinta Žemaitės premija. Knyga rados iš labai nuoširdaus santykio su kaimo žmonėmis. Jos puslapiuose rikiuojasi pažįstami šio krašto pasakoriai, advokatai, pirkliai, kalviai, kerdžiai ir išminčiai. Pasakotojas stebi pasaulį kaip objektyvią duotybę. Nieko nepeikia, nieko neteisia. Autoriui rūpi gražiai besireškianti žmogaus dvasia. A. Miškinis atranda taškus, iš kurių geriausiai matyti paties žmogaus gelmė. Šio užsiėmimo metu ir mes į kūrinį bandysime žvelgti panašiu aspektu. Kalbėsimės apie tai, kas šioje knygoje skatina apsivalyti, nuprausti savo sielą ir širdį.
Pamokos trukmė 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba, Juknėnų kaimas, Utenos rajonas. (R.Gaidienė).


  Pamoka „Kryždirbystė Utenos krašte“, skirta įvairaus amžiaus moksleiviams ir suaugusiems. Lankytojai supažindinami su senosios liaudies skulptūros pavyzdžiais, kurie saugomi Utenos kraštotyros muziejuje, skulptūrų tematika ir jų autoriais – kryždirbiais.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (R. Gudynienė).


  Pamoka „Įamžinę praeitį ir save“, skirta V–XII klasių moksleiviams. Lankytojai supažindinami su fotografavimo priemonių raida, taip pat turi galimybę išbandyti, kaip veikė senoji fotografavimo technika. Išklausę pasakojimą, kaip buvo daromos nuotraukos XX a. pradžioje, lankytojai parodoje galės apžiūrėti nuotraukas, kuriose įamžinta prieškarinė Utena, valsčių centrai ir jų žmonės, šventės ir darbai. Lankytojai taip pat supažindinami su žymiausiais Utenos krašto fotografais, kurių darbai eksponuojami parodoje.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (R. Garsonas, R. Gudynienė).


  „Pamokos apie tremtį“, skirtos V–XII klasių mokiniams. Apžiūrėdami foto parodą mokiniai susipažins su tremties vietovėmis, aplinka, turės galimybę išgirsti pačių tremtinių pasakojimus, išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (M. Skaisgirienė).


  Pamoka „Paskutinis Vytauto apygardos partizanas Antanas Kraujelis“, skirta V–XII klasių mokiniams. Su A.Kraujelio gyvenimu ir asmenybe supažindins foto paroda ir dokumentinis filmas „Paskutinis“ (autorius A. Maceina) bei apie partizaną A. Kraujelį išleista knyga. 
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (M. Skaisgirienė).


  Pamoka „Vytauto apygardos partizanai“, skirta V – XII klasių moksleiviams. Moksleiviai klausys pasakojimo apie partizaninį judėjimą (pasakojimą lydės įgarsinimas: šūviai, rusų kareivių keiksnojimai ir pan.), apžiūrės foto parodą iš muziejaus fondų.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (M. Skaisgirienė). 


Pamoka „Šaulių sąjungos istorija“, skirta vyresnių klasių moksleiviams. Moksleiviai klausys pasakojimo apie LŠS istoriją, Utenos šaulių sąjungos skyriaus kūrimąsi, apžiūrės foto parodą iš muziejaus fondų, pamatys LŠS atributiką, galės pabendrauti su Utenos krašto šauliais.
Pamokos trukmė – 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (M. Skaisgirienė).


Pamoka „Tarp žolynų“, skirta įvairaus amžiaus moksleivių ir suaugusių grupėms. Dalyvių laukia trumpa „kelionė“ po Tauragnus ir jų apylinkes. Vieni prisimins, kiti susipažins su hab. dr. E. Šimkūnaitės gyvenimu, veikla, asmenybe, jos kūrybiniu palikimu. Sužinos, kokius žolynus nuo seno augino aukštaitės savo darželiuose, mins mįsles, pieš, klijuos, žais ir, žinoma, vaišinsis žolelių, surinktų Tauragnų apylinkėse, arbata. 
Pamokos trukmė – 1 val.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tauragnų krašto muziejus, Tauragnai, A. Musteikio g. 29 (G. Grašienė).


Pamoka „Medžių horoskopai pagal E. Šimkūnaitę", skirta I–IV kl. moksleiviams. Jos metu dalyviai susipažins su dalimi daktarės E. Šimkūnaitės rašytinio palikimo, sužinos, kuo remdamiesi mūsų senoliai sudarinėjo horoskopus. Vaikai mokysis pažinti medžius, sužinos apie jų gydomąsias savybes, išgirs pasakų apie medžius, bandys jas inscenizuoti, žais, mins mįsles, pieš. Jei leidžia gamtinės sąlygos, dalis užsiėmimo vyksta lauke.
Pamokos trukmė – 1 val.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tauragnų krašto muziejus. Tauragnai. A. Musteikio g. 29. ( G. Grašienė).