UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: utenoskm@gmail.com 
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

Meno centras

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

TAC Svirnas edukacija

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Projektai

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos skiautininkų klubo „Vorė" paroda „Iš po sniego apkloto"

2013 m. vasario 12 d. 17 val. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Utenos skiautininkų klubo „Vorė" paroda „Iš po sniego apkloto". Paroda skiriama Žemės dienai paminėti. Paroda bus eksponuojama iki 2013 m. kovo 12 d.

2013 m. vasario 1 d. - kovo 19 d. Fotografijos ir riešinių paroda Tauragnų krašto muziejuje

Julijos Stankevičienės riešinėsNuo 2013 m. vasario 1 d iki kovo 19 d. Tauragnų krašto muziejuje eksponuojama Audreolės Pivorės fotografijos paroda „Nuojautos" ir tautodailininkės Julijos Stankevičienės riešinių paroda.

Išleistas kalendorius, skirtas istorinėms ir dabarties Utenos įžymybėms

Kalendorius 2013image004programa pilieciamsUtenos kraštotyros muziejus, įgyvendindamas Europos Komisijos remiamą projektą „Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje" pagal programą „Europa piliečiams", išleido 2013 m. sieninį kalendorių, kuriame fotografijomis ir glausta informacija pristatomos Utenos praeities, kultūros ir meno istorijos, vietovių įžymybės, iškiliausios asmenybės, šiuo metu mūsų miesto vardą garsinantys žmonės. Taip pat pateikiamos kiekvieną mėnesį minimos reikšmingiausios datos.
Sausio puslapis skirtas Utenos krašto senovei - kunigaikščiui Daumantui, vasario - Sankt Peterburgo trakto temai, kovas - žolininkei Eugenijai Šimkūnaitei; balandžio mėnesio puslapis  - susitikimas su poetais Alfonsu Nyka-Niliūnu, Antanu Miškiniu. Gegužė supažindina su Vyžuonų istorijos momentais, kunigaikščių Radvilų, Astikų ryšiais su šia vietove.

Skaityti daugiau...

2013 m. sausio 15-31 d. Albino Šileikos jubiliejinė verpsčių paroda

Albino Šileikos jubiliejinė verpsčių paroda2013 m. sausio 15-31 d. Utenos kraštotyros muziejuje Albino Šileikos jubiliejinė verpsčių paroda.

Parodos pristatymas 2013 m. sausio 17 d. 16 val.

 

 

 

 

 

2013 m. sausio 8 d. - 2013 vasario 9 d. Fotografijų paroda „Lietuvos istorija Giedriaus Kazimierėno tapyboje"

Nuo 2013 m. sausio 8 d. iki 2013 vasario 9 d.  Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama fotografijų paroda „Lietuvos istorija Giedriaus Kazimierėno tapyboje".

Paroda „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste"

image004Ši paroda – tai bandymas per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį.
Totalitarinių režimų priespauda tapo bendru XX a. senojo žemyno skauduliu. Apmąstant šią temą, nuolat kyla klausimų, kodėl esama tam tikros atskirties tarp žemyno Rytų ir Vakarų, kodėl totalitarinė sovietinė priespauda dar nėra mūsų pačių ir kolegų Vakaruose tinkamai įvertinta?
Į šiuos klausimus ir mėgina atsakyti uteniškiai, naudodamiesi savo muziejaus fonduose sukaupta medžiaga. Ekspozicija parengta istorinių kontrastų principu, ją sudaro 5 dalys, atskleidžiančios pagrindinius Utenos krašto ir Lietuvos įvykius 1940–1965 m., kartkartėmis juos palyginant su gyvenimu už „geležinės uždangos". Ekspozicijos dalys pasakoja ir gretina totalitarinių režimų patirtis šiomis temomis:
 „Karą lėmęs padalinimas/blogį sutriuškinęs karas"
Prievartinis karas/ karas už laisvę
Naujoji baudžiava/ socialiai atsakinga Europa
Naujoji vergija/ žmogaus teisių Europa
Vienui vieni/ bendrai kartu.
Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicija rodo, kad ir toliau nuo sostinės esančios vietovės istorija nėra provinciali – vietos kraštotyrininkų sukaupta medžiaga gali būti naudinga atskleidžiant ne tik lokalią, bet ir daug platesnę istorijos koncepciją. Ekspozicijos rengėjai tikisi, kad išdėstyti Rytų ir Vakarų Europos skirtumai leis tautoms viena kitą labiau pažinti, suartėti, o uteniškiai ir miesto svečiai galės džiaugtis reikšmingu savo krašto indėliu išryškinant tam tikras XX a. Europos tautų istorines sąsajas.

Skaityti daugiau...

2012 m. gruodžio 18 d. - 2013 m. sausio 31 d. Utenos skiautininkų klubo „Vorė" paroda Tauragnų krašto muziejuje

2012 m. gruodžio 18 d. - 2013 m. sausio 31 d. Utenos skiautininkų klubo „Vorė" paroda Tauragnų krašto muziejujeUtenos kraštotyros muziejaus padalinyje Tauragnų krašto muziejuje nuo 2012 m. gruodžio 18 d. iki 2013 m. sausio 31 d. eksponuojama Utenos skiautininkų klubo „Vorė" paroda  „Apgaubkime skiautiniu Kalėdas".

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 18 d - 2013 m. sausio 18 d. bendruomenės ir moterų klubo „Raskila" darbų paroda Leliūnuose

Nuo 2012  m. gruodžio 18 d iki 2013 m. sausio 18 d. VytautoValiušio keramikos muziejuje Leliūnuose eksponuojama bendruomenės ir moterų klubo „Raskila" darbų paroda.

Paroda „MEDŽIO DROŽINIAI" Utenos kraštotyros muziejuje

Nuo 2012 m. gruodžio 18 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama Napalio Kaulinio, Vaclovo Merkio, Prano Rimiškio ir Mykolo Sirevičiaus darbų paroda „MEDŽIO DROŽINIAI" (iš muziejaus fondų).

2012 m. gruodžio 5 d. - 2013 m. sausio 5 d. Teresės Bajorūnaitės-Lekienės pastelės darbų paroda

2012_12_05Nuo 2012 m. gruodžio 5 d. iki 2013 m. sausio 5 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama Teresės Bajorūnaitės-Lekienės pastelės darbų paroda „Tarp žemės ir dangaus".


Parodos pristatymas 2013 m. gruodžio 5 d. 16.30 val.

 

 

 

 

6-asis žurnalo „Sietuvos“ numeris: nuo tolimojo Afganistano iki subtiliausių sielos atsivėrimų

2012 Nr.6 SietuvosTradiciškai gruodžiui baigiantis pas skaitytojus keliauja naujas Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalo „Sietuvos" numeris. Šiųmetinis – jau šeštasis. 
Pirmasis žurnalo straipsnis skaitytojus nukels į tolimą ir mums dar mažai pažįstamą Afganistaną. Su šia šalimi ir joje slypinčiais archeologiniais lobiais supažindina kraštietė archeologė Daiva Luchtanienė.
Apie seniausius mūsų krašto laikus žurnale pasakoja archeologas dr. Gintautas Zabiela, bandydamas įminti Stabulankių kaimo (Utenos r.) paslaptis. Kaip senuosiuose Lietuvos žemėlapiuose buvo vaizduojamas Molėtų kraštas, apžvelgia dr. Rimvydas Laužikas. Nalšios muziejaus muziejininkė Violeta Balčiūnienė pateikia daug įdomios etninės medžiagos apie magišką ugnies galią. Sėlių paveldą mūsų tautosakoje ir papročiuose apžvelgia kraštietė Gražina Kadžytė.
Etnologas, dr. Libertas Klimka pratęsia 5-ajame žurnalo numeryje pradėtą pasakojimą apie varpų liejininkystę, pateikdamas naujos, ekspedicijoje Sėlijos krašte surinktos medžiagos apie bažnyčių varpus, jų istorines klajones karo ir pokario metais.

Šiame žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta mūsų krašto dvarams: muziejininkas Vytautas Rimšelis apžvelgia buvusius ir iki šių dienų išlikusius Švenčionių krašto dvarus, dailininkė Irena Geniušienė savo mamos ir sesers dienoraščių bei savo vaikystės ir jaunystės prisiminimų pagrindu vaizdžiai pasakoja apie buvusį Krioviškio dvarą ir jo gyventojus, o su Labeikių dvaru (Utenos r.) ir paskutinėmis jo dvarininkėmis supažindina žurnalistė Zita Stundžytė.

Skaityti daugiau...

A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba ir Tauragnų krašto muziejus kviečia moksleivius į Žiemos skaitymus

A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba ir Tauragnų krašto muziejus kviečia Utenos rajono mokyklų 4-8 kl. moksleivius į  Žiemos skaitymus „Tai šitaks mūs tėviškių turtas" (R. Katinaitė-Lumpickienė )
Šių metų skaitymai – įžanga į 2013-uosius - Tarmių metus. Pageidautume, jog skaitytumėte tarmiškai. Džiaugsimės, jei rinksitės E. Šimkūnaitės ar R. Šimkūno tekstus. Bet galite skaityti tautosakos bei lietuvių rašytojų kūrinius. Skaitomas kūrinys gali skambėti ir bendrine kalba, tik jis turėtų būti artimas gimtinės, tėviškės, gamtos, tarmės temai. Skaitovo pasirodymo trukmė – iki 5 min. 
Labai lauksime galinčių pagroti ir padainuoti.
Skaitymai vyks 2012 m. gruodžio 19 d. 12 val. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje. Geriausiai pasirodžiusius kviesime 2013 m. kovo 11 d. į Tauragnų krašto muziejų dalyvauti daktarės E. Šimkūnaitės gimtadienio šventėje.
Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. 8 611 42148 arba el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki 2013 m. gruodžio15 d.