Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimo tvarka

Utenos kraštotyros muziejuje įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, kuri naudojama lankytojų, eksponatų bei darbuotojų saugumo kontrolei.

Direktoriaus įsakymu atsakingu už vaizdo stebėjimo kamerų naudojimą ir vaizdo duomenų tvarkymą paskirtas ūkvedys E. Indriūnas.

Utenos kraštotyros muziejuje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomentų tvarkymo tvarkos aprašas