UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: utenoskm@gmail.com 
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pagal projektą „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę" parengtos edukacinės pamokos

Pagal projektą „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę" vykstančių veiklų pristatymas

Utenos švietimo centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2010 m. lapkričio 25 d. pasirašė 24 mėnesių trukmės projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103 „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę" sutartį. Šis projektas įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą" 2 uždavinį - gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.
Projekto tikslas: plėtojant socialinę partnerystę Utenos savivaldybėje, rengti inovatyvias mokymo(si) programas, orientuotas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą bei dalintis patirtimi su kitomis savivaldybėmis.
Utenos kraštotyros muziejus yra projekto partneris. Pagal projekto vykdomas veiklas Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojai rugsėjo 12, spalio 17 ir lapkričio 10 dienomis dalyvavo seminaruose apie šiuolaikinių mokymo ir mokymosi metodų taikymą muziejuose bei parengė mokymosi Utenos kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose programas. Pagal muziejininkų parengtas programas pamokos nuo 2012 m. vasario mėnesio vyks trijose skirtingose aplinkose:
· Utenos kraštotyros muziejuje;
· Utenos kraštotyros muziejaus padaliniuose: A. ir M. Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodyboje Juknėnuose ir
·Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose.
Muziejininkų parengtų pamokų anotacijos:


Pamoka „Mokomės lieti žvakę", skirta I-XII klasių mokiniams. Užsiėmimo vadovės pasakojimas ir užduotys pritaikomos pagal mokinių amžių. Mokiniai, atvykę į muziejų, susipažįsta su apšvietimo priemonėmis, naudotomis Aukštaitijoje XVI – XX a. pr.: balana ir jos laikikliu, vadinamu diedu, įvairių rūšių fabrikinės gamybos žibalinėmis lempomis, žibintais, žvakėmis, kurios buvo nepakeičiamas šviesos šaltinis, priemonė įvairioms apeigoms. Sužino, kaip senovėje buvo liejamos žvakės, kaip paruošiamas vaškas, iš kokių siūlų daroma dagtis, patys lieja žvakes. Mena mįsles, sprendžia kryžiažodžius apie lempą, žvakę, kitas šviesą skleidžiančias priemones. Užsiėmimų metu pasakojama apie Vėlinių, Grabnyčių papročius. Žvakės buvo plačiai naudojamos burtuose ir magijoje, todėl mokiniams demonstruojami burtai, kuriems atlikti reikalingos žvakės.
Pamokos trukmė - 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, (L. Jovarienė).


Pamoka „Kaip mokėsi mūsų senoliai" ( XIX a. pab. - XX a. pr. Lietuvos kaimo pradinė mokykla), skirta III - IV klasių mokiniams.Mokiniai turės galimybę išmokti rašyti grifeliu, grifelinėje lentelėje bei žąsies plunksna sąsiuvinyje, susipažins su to meto lietuvių kalbos vadovėliu: vieną to vadovėlio pratimą atliks grifelinėje lentelėje, kitą – žąsies plunksna sąsiuvinyje.
Muziejininkė pamoką pradės ir baigs varpelio skambėjimu. Ji pateiks trumpą, trečiokui ir ketvirtokui suprantamą informaciją, kokia buvo Lietuvos pradinė mokykla prieš 100 metų. Pamokys, kaip pasigaminti rašalą, papasakos apie to meto vadovėlius. Parodys, kaip mokytoja bausdavo nepaklusnius ir tinginiaujančius mokinius.
Pamokos trukmė - 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba, Juknėnų kaimas, Utenos rajonas. (R.Gaidienė).


Pamoka „Daraktorinė mokykla", skirta V -VI klasių mokiniams.Pamoka vyksta A. ir M. Miškinių etnografinės - literatūrinės sodybos tvarto dienike. Muziejininkė mokiniams glaustai papasakoja apie Spaudos draudimo laikus ir lietuvių pastangas išsaugoti lietuvišką raštą, apie daraktorinę mokyklą. Mokiniai patys pabando skaityti to laikotarpio tekstus, rašyti grifeliu grifelinėje lentelėje ir žąsies plunksna, „paragauja" rykštės už nepaklusnumą. Gerai atlikę testuko užduotis apdovanojami sodybos nuotrauka.
Pamokos trukmė - 45 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba, Juknėnų kaimas, Utenos rajonas. (R.Gaidienė).


Pamoka „Lietuvių liaudies instrumentai ir jų gamyba", skirta pradinių ir V – VIII klasių moksleiviams.Moksleiviai žiūrės filmą „Lietuvių liaudies instrumentai ir jų gamyba" ir susipažins su lietuvių liaudies instrumentais, jų gamybos ypatumais: kokios medžiagos ir kokie įrankiai buvo naudojami, kaip išgaunamas garsas. Moksleiviai išgirs skirtingais instrumentais atliekamas įvairaus repertuaro melodijas, per kurias atsiskleis specifinės kiekvieno instrumento muzikavimo galimybės.Pagal instrumentų meistro pagamintų instrumentų pavyzdžius moksleiviai bus mokomi gaminti šiaudo birbynes ir plunksnos birbynes, o iš būgnų pusfabrikačių mokysis konstruoti tradicinį lietuvių liaudies būgną, taip pat mokysis groti arba išgauti skirtingų instrumentų skirtingus balsus.
Pamokos trukmė – 2 val.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3. (R. Garsonas).


Pamoka „Lietuvių valstiečių baldų puošyba ir simbolika", skirta V – VIII klasių mokiniams. Pamokos metu mokiniai supažindinami su viena iš liaudies meno formų - lietuvių valstiečio gyvenamųjų patalpų interjeru ir atskirais interjero komponentais. Muziejininkė savo pasakojime apie lietuvių valstiečio gyvenamųjų patalpų interjerą pateiks vaizdinę medžiagą (muziejaus etnografinė ekspozicija, skaidrės). Pristatys konkrečius baldus, jų paskirtį ir puošybą kaip estetinį valstiečio buities akcentą. Smulkiau aptars polichrominius baldus: kraitines skrynias, kuparus, spintas. Pristatys baldų koloristiką, puošybą, įrankius (dažus, teptukus, trafaretus, štampus), kuriais buvo puošiami polichrominiai baldai. Supažindins su tapytiniais ir štampuotiniais ornamentais. Mokiniai patys bandys kopijuoti ir kurti įvairius baldų ornamentų motyvus, derinti koloritą, taip pat kurs naujus šiuolaikiškam interjerui būdingus ornamentus.
Pamokos trukmė – 1 val. 30 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, (R. Gudynienė).


Pamoka „Mes – archeologai", skirta VII – VIII klasių mokiniams. Pamokos pradžioje mokiniai su muziejininkės pagalba bandys atsakyti į pateiktus klausimus apie archeologiją: kas yra archeologija, kaip užfiksuojami rasti archeologiniai paminklai, kur ir kaip galima skelbti archeologinius tyrinėjimus, ką veikia archeologai, kam tokie darbai reikalingi ir pan. Po to žiūrės 15 min. sumontuotą video filmą apie kapinynų tyrinėjimus. Po filmo peržiūros moksleiviai bus suskirstyti į 4 grupes. Kiekvienai grupei bus pateikta dėžė su archeologiniais radiniais, sumaišytais su įvairiais dabartiniais daiktais. Pateiktus daiktus reiks priskirti istoriniams laikotarpiams.
Pamokos pabaigoje moksleiviams bus pasiūlyta padaryti išvadas, kokią naudą turi archeologijos mokslas mūsų praeities pažinimui. Taip bus patikrintos pamokos metu įsisavintos žinios.
Pamokos trukmė – 1 val. 15 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, (M. Skaisgirienė).


Pamoka „Kur gyveno mūsų protėviai", skirta V –VI klasių mokiniams.Mokiniai susipažins su žalvario ir geležies amžiumi, kai žmonės ėmė kurtis ir gyventi ant piliakalnių, kur vėliau pastatytos pilaitės gynė apylinkės gyventojus ir buvo jų prieglobstis. Mokiniai galės liesti ir apžiūrinėti archeologinius eksponatus. Turės galimybę patys formuoti piliakalnius, kurti gyvenvietes ar pilis. Pamokos pabaigoje „kunigaikščiai" pristatys savo „giminės" atliktą kūrybinį darbą.
Muziejininkė pamokos pradžioje papasakos Taurapilio pilies (Utenos r.) įkūrimo legendą ir skaidrių pagalba supažindins su mūsų protėvių kūrimosi ant piliakalnių laikotarpiu. Pabaigoje bus užduoti klausimai apie gyvenamosios aplinkos, būstų kūrimą anksčiau ir dabar, apie jų skirtumus ir panašumus. Taip bus patikrintos moksleivių įgytos žinios ir gebėjimai.
Pamokos trukmė - 1 val. 25 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, (M. Skaisgirienė).


Pamoka „Keramikos ABC", skirta III – XII klasių mokiniams. Pamokos metu teorinės ir praktinės užduotys pritaikomos pagal mokinių amžių, joje mokiniai susipažins su unikalia keramikos dirbinių kolekcija V. Valiušio keramikos muziejuje, keramiko darbo įrankiais ir dirbtuvėmis. Stebės Lietuvos puodžių karaliaus 5- ių keramikos dirbinių – virimo puodo, ąsočio, puodynės, dubens, butelio žiedimo procesą. Patys moksleiviai turės galimybę gautas teorines žinias apie keramikos dirbinių gamybą, puošybą pritaikyti praktinių užsiėmimų metu - žiedžiant, lipdant, dekoruojant. Mokiniai patirs prasmingą kūrybinį džiaugsmą.
Pamokos trukmė - 3 val. 00 min.
Mokymosi aplinka. Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Vytauto Valiušio keramikos muziejus, Topolių g.7, Leliūnai, Utenos rajonas. (V. Valiušis).