Archeologijos ekspozicija

Archeologijos ekspozicija įrengta suremontuotame administracinio pastato rūsyje 2004 metais. Joje matome radinius iš Utenos, Anykščių ir Molėtų rajonų. Ekspoziciją papildo trumpi tekstai apie atskirus laikotarpius, drabužiųAntsmillkiniairekonstrukciniai piešiniai, baltų genčių žemėlapiai. Yra ir rajono archeologijos paminklų žemėlapis. Seniausi radiniai datuojami III tūkstantmečio prieš Kristų pabaiga, o naujausi - XIX a. pabaiga.
Akmens amžiaus vitrinoje daugiausia akmeninių ir titnaginių kirvukų. Yra ir vienas akmeninis kaplys. Ankstyvųjų metalų laikotarpio vitrinoje rodomi retų formų akmeniniai kirvukai, daug kaulo - rago dirbinių, kurie rasti kasinėjant Norkūnų piliakalnį( archeologai R. ir P. Kulikauskai, A. Luchtanas). Šie eksponatai pasiskolinti iš Lietuvos nacionalinio muziejaus. Yra žalvariniai antsmilkiniai ir to laikotarpio keramikos.

 Geležies amžiaus vitrinose rodomi III - XIII a. papuošalai (antkaklės, apyrankės, smeigtukai), darbo ir buities įrankiai (pjautuvai, verpstukai), ginklai( ietigaliai, kirviai) iš įvairių pilkapynų bei gyvenviečių. Rodoma ir to laikotarpio keramika. Atskiroje vitrinoje rodomi kovų su kryžiuočiais laikotarpio ginklai ir raitelio daiktai iš Černaučyznos (Anykščių r.) alkavietės ir Narkūnų piliakalnio. Rekonstruotas XIV a. pabaigos kapas iš Pušaloto (Molėtų r.) senkapio.Septynios vitrinos skirtos viduramžių - naujųjų laikų senkapių radiniamsTrinamosios girnos. Rodomi to laikotarpio ginklai, darbo įrankiai, buities reikmenys, papuošalai, monetos. Papildomos informacijos suteikia šermenų pėdsakai - žiestų puodų šukės. Atskiroje vitrinoje eksponuojamas rekonstruotas XIV a. pabaigos kapas iš Pušaloto (Molėtų r.) senkapio.
Trys vitrinos skirtos XV a. antrosios pusės - XIX a. pabaigos puodų ir koklių šukėms, o viena - XVII a. - XVIII a. pradžios lobiams Ant pakylų eksponuojamos trinamosios girnos ir dubenuoti akmenys.