Balys Juodzevičius „Žadėjom laisvę tau parnešti"

Žadėjom laisvę tau parnešt. B. JuodzevičiusUtenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Milda Skaisgirienė 2007 m. parengė projektą ir iš Utenos rajono savivaldybės gavo finansavimą  Balio Juodzevičiaus knygos „Žadėjom laisvę tau parnešti“ leidybai. 
Tai tęstinė ankstesnių 2001 m., 2004 m. projektų dalis - trečioji laisvės kovų knyga. 
Knyga išleista remiantis archyvine medžiaga, gyvų liudininkų atsiminimais. 
Leidinyje panaudota fotomedžiaga Iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų, sudaryti sąrašai.