V. Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose. 2006 m.

Išleistas tarptautinės ekslibrisų parodos – konkurso V. Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose 2006“ katalogas.