A. Trinkūnas. „Aukštaitijos krašto siaurieji geležinkeliai“

Utenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Milda Skaisgirienė 2006 m. parengė projektą Utenos rajono savivaldybei ir LR kultūros ir sporto rėmimo fondui ir gavo finansavimą knygos A. Trinkūnas. „Aukštaitijos krašto siaurieji geležinkeliai“ leidybai.

Knyga parengta leidybai ir išleista. Tai pirmoji knyga apie Aukštaitijos siauruosius geležinkelius, kurioje yra vertinga istorinė ir archyvinė medžiaga. Leidinyje užfiksuoti pagrindiniai geležinkelio statybos momentai, stotelių pavadinimai, pateikti viršininkų, darbuotojų sąrašai. Gausiai iliustruota nuotraukomis, žemėlapiais, įvairiomis schemomis.