„Bažnytinio meno poveikis kryždirbystei“

„Bažnytinio meno poveikis kryždirbystei“. CD 2005 m.

Sudarytoja M. Skaisgirienė. Leidybą rėmė Utenos r. savivaldybė ir LR Kultūros ministerija. 

CD išleistas, remiantis Utenos dekanato bažnyčiose saugomų liaudies meistrų ir bažnytinio meno kūrinių paroda, vykusia Utenos kraštotyros muziejuje. Meno vertybės nufotografuotos, aprašytos, sukatalogizuotos. Yra miestelių žemėlapiai su bažnyčių nuotraukomis.