Balys Juodzevičius. „Dejavo žemė ir žmonės"

Dejavo žemė ir žmonės. Balys JuodzevičiusBalys Juodzevičius. „Dejavo žemė ir žmonės". 
Utena, 2004 m.
Nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų. 
Viršelis Vidos Navikienės. 
Tekstą surinko Milda Skaisgirienė.
Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimai. Knyga paremta dokumentine medžiaga iš Lietuvos ypatingojo archyvo.

Balys Juodzevičius. „Dejavo žemė ir žmonės" >>>