Antanas Namikas. Gyvenimo fragmentai.

Gyvenimo fragmentai. Antanas Namikas, Utena, 2003m.Antanas Namikas. Gyvenimo fragmentai. 
Utena, 2003 m. 
Spaudai parengė Balys Juodzevičius ir Milda Skaisgirienė. 
Nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus. 
Viršelis Andriaus Surgailio.

Knyga apie A. Namiko, archeologo, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjo ir pedagogo gyvenimą ir veiklą.