Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje

Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje. Katalogas. Utena, 2002 m.   
Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje.
Katalogas. Utena, 2002 m.

Sudarė Elena Juodzevičienė, Rolanda Gudynienė, Laima Laučkaitė-Surgailienė.
Fotografijos B.Buračo, B.Juodzevičiaus, V.Kalasausko, K.Preikšos, A.Surgailio, A.Varno, A.Žibo.
Skulptūrų fotografijos ir maketas Andriaus Surgailio.
Literatūros sąrašą sudarė Regina Stakėnienė.
Korektorė Birutė Nenėnienė.

Kataloge yra kryždirbių nuotraukos su biografijomis ir jų kūrinių sąrašais.