Balys Juodzevičius „Utena ir apylinkės"

B.Juodzevičius. Utena ir apylinkės. Utena, 2001 m.„Utena ir apylinkės".
Balys Juodzevičius. Utena, 2001 m.

Viršelis Vidos Navikienės.
Nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
Leidinį finansavo Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius.

Leidinys iliustruotas nuotraukomis, žemėlapiais, apima laikotarpį nuo seniausių iki šių laikų.