„Utenos Sąjūdis"

2013 Utenos sajūdis„Utenos Sąjūdis". Leidinio sudarytojas muziejininkas, Utenos miesto garbės pilietis Balys Juodzevičius. Knygai panaudotas Utenos Sąjūdžio archyvas, „Aukštaičio", „Lenino keliu", „Utenio", „Pasagos" laikraščių straipsniai, nuotraukos iš Vytenio Breivos, Balio Juodzevičiaus, Kazimiero Preikšos, Vytauto Petronio Jono Šimonėlio asmeninių archyvų. Viršeliuose - Algirdo Indrašiaus ekslibrisai.Knygos leidimą finansavo Utenos kraštotyros muziejus. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė. 2013 m.