Poetas Antanas Miškinis

Poetas Antanas Miškinis.  Lankstinukas Parengtas ir išleistas informacinis lankstinukas „Poetas Antanas Miškinis". 2007 m. 

Utenos kraštotyros muziejaus lėšomis.