„Vytauto Valiušio keramikos muziejus“

„Vytauto Valiušio keramikos muziejus“. „Vytauto Valiušio keramikos muziejus“
Brošiūra. 2008 m.

Fotografas ir sudarytojas Jonas Danauskas. 
Tekstų autorius Libertas Klimka.
Išleista Utenos kraštotyros muziejaus lėšomis.