„Plačiašakis ąžuolas“

"Plačiašakis ąžuolas" Atsiminimai apie Rapolą Šaltenį.|  „Plačiašakis ąžuolas“
Atsiminimai apie Rapolą Šaltenį. 
2008 m.

Sudarytojas ir redaktorius Romualdas Valančiūnas. 
Dailininkas ir maketuotojas Andrius Surgailis. 
Knyga išleista Utenos rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis.