Muziejaus rinkiniai

Visos į muziejų patekusios muziejinės vertybės įtrauktos į muziejinę apskaitą - pirmiausia į gaunamų eksponatų knygą (GEK), o vėliau į eksponatų inventorines knygas. Muziejuje yra pagrindinis ir pagalbinis eksponatų fondas.

2011 m. ataskaitoje buvo 68900 eksponatų, iš jų pagrindiniame rinkinyje - 37015 eksponatų, pagalbiniame rinkinyje - 31885 eksponatai.

Pagrindinį fondą sudaro šie eksponatų rinkiniai:
1. Foto nuotraukų (F) - 8940.
2. Foto negatyvų (Fn) - 4584.
3. Raštijos (R) - 6062.
4. Numizmatikos (N) - 6200.
5. Istorijos –etnografijos (IE) - 7003.
6. Archeologijos (A) -1111.
7. Gamtos (G) - 133.
8. Dailės (D) - 2115.
9. Gamybos technikos (GT) - 278.
10. Fonotekos (Ft) - 24.
Pasidabruoti ir sidabriniai eksponatai dar įtraukti į specialią inventorinę knygą.

Pagalbinį fondą sudaro šie eksponatų rinkiniai:
1. Foto nuotraukų ir negatyvų (PFFFn) - 20458.
2. Raštijos (PFR) - 3639.
3. Dailės (PFD) - 245.
4. Numizmatikos (PFN) - 98.
5. Archeologijos (PFA) - 6030.
6. Istorijos - etnografijos ir gamybos technikos (PFIEGT) - 100.
7. Fonotekos - 19.
Eksponatai eksponuojami nuolatinėse ekspozicijose ir parodose, likusieji saugomi Utenos kraštotyros muziejaus saugykloje Utenio a. 15.