2019 m. birželio 27 d. – liepos 27 d. Juozapo Miliūno kūrybos darbų paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Birželio 29 d. 16 val. parodos ir albumo „Juozapas Miliūnas. Tolumos“ pristatymas. Dalyvauja leidinio sudarytojai.

Juozapas Miliūnas (1933–2016) – dailininkas, gimęs Vereikių kaime netoli Leliūnų, Utenos apskrityje. Po studijų tuometinio Valstybinio dailės instituto (dabar – Vilniaus dailės akademija) Tapybos fakultete J. Miliūnas ėmėsi savarankiškos kūrybinės veiklos. Intensyviai kurdamas dailininkas iki mirties dirbo pedagoginį darbą Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje, du dešimtmečius buvo šios mokyklos vadovas. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas – Lietuvos dalininkų sąjungos narys, surengęs daugiau nei 10 personalinių parodų Vilniuje, Utenoje, kituose šalies miestuose. J. Miliūno kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Utenos kraštotyros muziejus (6 pasteles), privačios galerijos ir meno kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Pasak leidinio sudarytojos-menotyrininkės R. Mikučionytės, „Albumas-katalogas skirtas tapytojo, dailės pedagogo Juozapo Miliūno (1933–2016) kūrybos palikimui atminti. Kataloge vos dešimtoji didžiulio Miliūnų šeimos archyvo dalis“. Sudarytoja rinkdama dailininko eilėraščius, tekstų fragmentus, paveikslų reprodukcijas, fotografijas, galvojo apie laiką ir amžinybę. Juozapas Miliūnas tapė šviesą, savo peizažuose subtiliausiais spalvų tonais vaizduodamas jos kaitą. Tad šis albumas-katalogas – lyg keturi metų laikai, kurie prasideda vasaros, o baigiasi pavasario vaizdais, simboliškai įprasminančiais tapytojo gimimo ir mirties metą. Sudarant albumą-katalogą buvo svarbu atskleisti Juozapo Miliūno tapybos įvairovę, braižo kaitą ir gamtos motyvų variacijas, pradedant realiais atvaizdais ir baigiant simboliniais vaizdiniais. Juozapo Miliūno kūrybos rinkinį papildo jo kolegų – Povilo Ričardo Vaitiekūno, Juozo Gecevičiaus, Liudviko Pociaus ir Arvydo Šaltenio – prisiminimai, dailėtyrininkių – Nijolės Nevčesauskienės ir Kristinos Stančienės – įžvalgos. Albume-kataloge panaudoti Juozapo Miliūno eilėraščiai surinkti iš įvairių šaltinių: autoriaus rankraščių („Praeities puslapiai“. J. Miliūnas. Vilnius 2004 m.), Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo katalogo (G. Bulotaitė. Vilnius, 2006 m.) ir poezijos almanachų (G. Bulotaitė-Jurkūnienė: „Pro ryto vaiskumą“, 2004 m., „Iš nakties tamsių akių“, 2008 m.).