UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: utenoskm@gmail.com 
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Projektai

ZUM logo

2016 m. projektas „SĖKMĖS PAMOKOS“
Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinių amatų centras „Svirnas“ įgyvendino projektą  „Sėkmės pamokos“.
 Projekto metu siekėme suburti liaudies meistrus ne tik rajone, bet ir visame Aukštaitijos regione bendrai kūrybinei veiklai, patirties perdavimui ir sklaidai. 
    Atskleisdami regiono savitumą per tradicinį liaudies meną, organizavome kūrybinius-praktinius amatų mokymus, kurių metu meistrai rengė savo amato tęsėjus – pameistrius, skirdami dėmesį amatų pažinimui bei praktinių  įgūdžių formavimui.
 Tradicinių amatų centre „Svirnas“ pristatėme sėkmingai dirbančius liaudies meistrus ir dalinomės gerąja patirtimi. Sertifikuoti amatų meistrai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (medžio raižiniai), Jolita Juneliūnienė (vilnos vėlimas), Vaiva Lašienė (audimas), Vytautas Valiušis (keramika) Tradicinių amatų centre „Svirnas“ atidarė Medžio raižinių, Vilnos vėlimo, Audimo „cechus“, o Puodžiaus „cechas“ veikė Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. 
    Utenos miesto 755 gimtadienio metu meistrai surengė akciją „Amatų sodas“. Vyko teatralizuotas amatų demonstravimas. Kūrėme interaktyvią aplinką, ją derindami su senoviniais žaidybiniais elementais. Padėjome organizuoti  regioninę- konkursinę liaudies meno parodą „Aukso vainikas 2016“ V. Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose.
Projektas viešintas regioninėje spaudoje, internetinėse svetainėse www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt, Utenos tradicinių amatų centro „Svirnas“ facebook puslapyje.
Lietuvos Kultūros Taryba kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui skyrė 3000 Eur, iš Utenos kraštotyros muziejaus biudžeto skirta 750 Eur.
 

2014 metų projektas „GYVIEJI - TRADICINIAI AMATAI“
Projekto tikslas - populiarinti tradicinį amatą ir tautinio paveldo produktus, pristatant popieriaus karpinius (kalėdiniai eglutės žaisliukai iš popieriaus), vytelių pintines ir molinius namų apyvokos indus, bei sudaryti sąlygas gyvųjų tradicijų išsaugojimui ir raiškai.
Utenos kraštotyros muziejaus padalinių- Tradicinių amatų centro „Svirnas“ (toliau – Centro) ir V.Valiušio keramikos muziejaus (toliau –Muziejaus) testinių edukacinių užsiėmimų projektas –„GYVIEJI - TRADICINIAI AMATAI“ skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų tikslinėms grupėms. Projekto metu vykdant tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus buvo mokoma karpinių, vytelių pynimo, keramikos amato pagal sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas: popieriaus karpinių (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė), Vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis), puodžiaus akademija (tradicinių amatų meistras Vytautas Valiušis). Projektas viešintas regioninėje spaudoje, internetiniuose puslapiuose: www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt.

Edukacinė tradicinių amatų centro „Svirnas" veikla

Projekto idėja
Utenos kraštotyros muziejaus padalinių - Tradicinių amatų centro „Svirnas" (toliau – Centro) ir V. Valiušio keramikos muziejaus (toliau – Muziejaus) edukacinių užsiėmimų ciklo projektas „Edukacinė tradicinių amatų centro „Svirnas" veikla" skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų tikslinėms grupėms. Projekto metu vykdant tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus bus mokoma keramikos, karpinių, margučių marginimo, vytelių pynimo amato pagal sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas: puodžiaus akademija (tradicinių amatų meistras Vytautas Valiušis), popieriaus karpinių ir margučių marginimo (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė), vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis).
Projekto idėjos pagrindimas
• I etapas
Remiantis visuomenės apklausa, tautinio ir etninio paveldo pažinimas per aktyvią edukacinę veiklą yra labai aktualus, žadinantis norą projekto tikslinių grupių atstovams atrasti ir pažinti protėvių amatus, domėtis tradicijomis, vertybėmis ir papročiais, jų puoselėjimu šeimoje ir bendruomenėje.
• II etapas
Įgyvendintos tradicinių amatų meistrų parengtos tradicinių amatų mokymo programos 5 tikslinėms grupėms (vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų) skatins domėtis ir mokytis praktikoje atlikti amatų dirbinius.
Projekto tikslas
Per edukacinius užsiėmimus perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, suteikti galimybę aktyviai dalyvauti edukacinėje veikloje, padėti suvokti ir atrasti kultūros tradicijas ir vertybes kaip žmogiškosios veiklos sudėtinę dalį, laiduoti sąlygas brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.
Projekto uždaviniai:
•Plėsti vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų ir socialiai remtinų, suaugusiųjų edukacinę veiklą, pristatant tautinį paveldą, sudarant sąlygas krašto etninės kultūros perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.
• Papildyti ir įsigyti darbo priemones, medžiagas, skirtas sertifikuotoms tradicinių amatų mokymo programoms įgyvendinti.
• Siekti sertifikuotų tradicinių amatų meistrų mokymo programas integruoti į mokyklų mokymosi programas.
• Per Centre ir Muziejaus mokymo užsiėmimus ugdyti amato įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, plėsti meninės raiškos galimybes, techninę kūrybą, suteikti galimybę naujoms praleidimo formoms atsirasti Centre ir Muziejuje.
• regioninėje spaudoje, internetiniuose puslapiuose: www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt.

Projekto į gyvendinimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles projekto įgyvendinimui skyrė 6 000,00 Lt
Projekto įgyvendinimo pradžia 2013-07-09. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013-12-30.