UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: utenoskm@gmail.com 
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Meno centras

TAC Svirnas edukacija

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Projektai

„Šviesioji gyvenimo pusė“

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2009 m. balandžio 3 d. Parodos "XIX a. pabaigos - XX a. garso aparatūra" pristatymas

2009  m. balandžio 3 d. 15 val. Utenos kraštotyros muziejuje parodos "XIX a. pabaigos - XX a. garso aparatūra" pristatymas.

Gramofonas

Utenos kraš­totyros muziejuje surengtą XIX-XX amž. garso aparatū­ros ekspoziciją paruošė muziejininkas Raimondas Garsonas, kuris, ruošdamas ekspoziciją, surinko daug įdomios medžiagos iš garso apara­tūros istorijos, taip pat ir apie XIX amž. pabaigos išradimą - gramofonus. Šioje parodoje eksponuoja­mi iš Muziejaus fondų ar žmonių paskolinti įvairiausi aparatai: gramofonai, patefonai, elektrofonai, radijo aparatai, radijolos, magnetolos, stacionarūs ir nešioja­mieji juostiniai magne­tofonai, vienos ar kelių programų radijo taškai. Muziejininko surinkti prieškarinės tuometinės reklamos pa­vyzdžiai rodo, kad Šiauliuose bu­vo S.Brašiškio ra­dijo laboratorija, Kaune 1935-1937 m. veikė radijo aparatų fabrikas „Karadi", gaminęs to paties pavadinimo baterinius radijo imtuvus. Vienas rečiausių parodos eksponatų - apie septyniasdešimties metų senumo savadarbis detektorinis radijo imtuvas, padovano­tas buvusio muziejaus direktoriaus Balio Juodzevičiaus. Ša­lia šio de­tektorinio imtuvėlio galima pamatyti ir buvusį prestižinį baterinį radijo imtuvą „Philips", ga­mintą 1939-1940 m. Olandijo­je. Parodai vienas uteniškis pa­skolino magnetolą „Minija". Šis dar veikiantis aparatas ypač įdomus tuo, kad tai vienintelis turimas tarybinio laikotarpio gaminys su visais užrašais lietu­vių kalba: markės pavadinimas, pagaminta 1966 m. Kauno radi­jo gamykloje, net bangų skalė - lietuviška. Pasak Raimondo Garsono, ant visų kitų turimų aparatų - latviškų, estiškų, ru­siškų - vienintelis užrašas „sdelano v SSSR" („pagaminta TSRS"). 
Dauguma eksponuojamos technikos - radijo aparatai, elektrofonai, radijolos, magne­tolos, magnetofonai - šeštojo - aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečių. Buvuvęs vietinio radijo laidų redaktorius Romu­aldas Valančiūnas muziejui padovanojo portatyvinį juostinį magneto­foną „Reporteris".
Raimondas Garsonas pagal surinktą medžiagą apie garso apa­ratūros istoriją jauniesiems muziejaus lankytojams veda edukacines pamokėles. Vai­kai gali išbandyti eksponuojamą aparatūrą - į magnetofono juos­tą įrašyti dainelę ir čia pat jos pasiklausyti, nes daugelis eksponatų puikiai veikia.