UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: info@utenosmuziejus.lt
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Monetos iš palaidojimo vietų Utenos krašte

 denar1

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium

„Menų gaudyklė“

Asset 3Spalvotas Medium

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos >>>

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium 

Utenos kraštotyros muziejus pradėjo įgyvendinti projektą „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ 2022-06-23 Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001, parengtą vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ projekto finansavimo sąlygų aprašo bendraisiais reikalavimais bei atitinkantį Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros plano 2018–2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams patvirtinimo“, 2.3.1.3 priemonę „Atnaujinti ir (arba) plėsti Utenos rajono savivaldybės kultūros įstaigų materialinę aplinką“. Atitinkantį Priemonės prioriteto – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse – reikalavimus.

Tęsiame veiklas, kurias pradėjome sėkmingai įgyvendindami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ 2019-01-31 (sutarties Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001) projektą.

Šio projekto kompleksinis tikslas – išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus, būti patraukliems kūrybine veikla užsiimantiems visų amžiaus grupių lankytojams ir tapti kultūros bei paveldo pažinimo vieta. Telkti, veikti ir kurti tradicinių amatų meistrus, kūrybinio sektoriaus atstovus ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo ryšius.

Projekto veiklos tikslai:

  1. Siekdami užtikrinti edukacinės veiklos tęstinumą prisitaikant prie nuotolinių mokymų sąlygų ir nekontaktinio mokymo reikalavimų norime įrengti vaizdo pamokų studiją, skirtą nuotoliniams amatų mokymams, autentiškai medžiagai fiksuoti, saugoti, demonstruoti, pristatyti ir pakartotinai naudoti.
  2. Siekdami ilgalaikio poveikio ir tvaraus medžiagų naudojimo darniam užimtumui vystyti, įvaizdžiui gerinti, turizmui skatinti, norime įrengti lauko suolus bei stalus, tinkamus edukaciniams užsiėmimas ir kūrybiniams susitikimams rengti lauko sąlygomis Centro prieigose.
  3. Norėdami atskleisti regiono savitumą suformuosime Utenos krašto sertifikuotų tradicinių amatų meistrų gaminamų tautinio paveldo produktų ekspoziciją – turėti autentiškų praktinės veiklos rezultatų pavyzdžius, kurie papildys edukacinių programų turinį, sustiprins amatų demonstravimo įtaigumą, bus naudojami kaip galimas amato veiklos rezultatas.
  4. Skatinti liaudies meistrų verslumą, veiklų mobilumą, Centro savarankiškumą, siekiant prisitaikyti prie šiuolaikinės bendruomenės poreikių.

Projekto uždaviniai:

Siekiant išsikeltų tikslų įgyvendinimo numatome šiuos projekto „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ uždavinius:

  1. Įrengti vaizdo pamokų studiją, skirtą tiesioginiams nuotoliniams amatų mokymams ir vaizdo įrašams kurti.
  2. Esamą Centro infrastruktūrą pritaikyti edukaciniams užsiėmimams ir kūrybiniams susitikimams rengti lauko sąlygomis.
  3. Atskleidžiant regiono savitumą suformuoti Utenos krašto sertifikuotų tradicinių amatų meistrų gaminamų tautinio paveldo produktų nuolatinę ekspoziciją.
  4. Telkti tikslinę grupę – 17 tradicinių amatų meistrų ir sertifikuotų amatininkų – įvairiapusės kultūrinės, edukacinės veiklos plėtrai, kultūros ir gamtos paveldui išlaikyti, atkurti ir atnaujinti:

Projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės – sertifikuotų tradicinių amatų meistrų ir amatininkų bei visuomenės, ypač – asmenų, besidominčių savo krašto istorija, tradiciniais amatais, siekiančių domėjimąsi realizuoti įtraukios (dalyvaujamosios) kultūros veiklose, švietimo įstaigų darbuotojų, dirbančių gamtos, pažinimo, dailės, darbų ir kt. ugdymo srityse, įvairių amžiaus grupių mokinių, socialinę atskirtį patiriančių asmenų – bendradarbiavimo, atvirumo ir ilgalaikių ryšių.

Projekto lėšomis numatyta įsigyti įranga, skirta nuotoliniams mokymams, vaizdo pamokų studijai įrengti, autentiškai medžiagai fiksuoti, pristatyti ir saugoti bei meistrų ir užsiėmimų dalyvių aprūpinimas priemonėmis leis užtikrinti edukacinių ir kitų veiklų tęstinumą, paslaugas ne tik teikiant kontaktiniu būdu, bet ir perkeliant į skaitmeninę erdvę.

Siekiame skatinti liaudies meistrų verslumą, veiklų judumą / mobilumą, Centro savarankiškumą, aktyvinti dalyvavimą įvairiose veiklose visame regione bei ieškant galimybių vykti į tolimesnių partnerių veiklas už Lietuvos ribų.