2017 m. projektas „SĖKMĖS PAMOKOS 2“

2017 m. projektas „SĖKMĖS PAMOKOS 2“ 

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinių amatų centras „Svirnas“ įgyvendino projektą  „Sėkmės pamokos 2“. 

  Projekto metu subūrėme liaudies meistrus bendrai kūrybinei veiklai, patirties perdavimui ir sklaidai.  Įvairiomis patraukliomis formomis atskleidžiant regiono savitumą per tradicinį liaudies meną, siekėme pristatyti Aukštaitijos regiono liaudies meistrų sėkmės istorijas.

  1. Bendradarbiaudami su partneriais organizavome pirmąją Lietuvoje tradicinių amatų atstovų sueigą-kontaktų mugę „Sėkmės pamokos“ , skirtą liaudies meistrams, tautodailininkams, verslo, turizmo, švietimo atstovams ir šiuo sektoriumi besidomintiems asmenims. 
  2. Regiono bendruomenei pageidaujant tęsėme kūrybinius-praktinius užsiėmimus susipažįstant ir mokantis pasirinkto amato. Įdomia, kūrybinga veikla išsiskiriantys, gebantys pasidalinti gerąja patirtimi sertifikuoti meistrai: Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (medžio raižiniai), Jolita Juneliūnienė (vilnos vėlimas),Vaiva Lašienė (audimas), Jolita Levčenkienė (molinių švilpynių gamyba), Albinas Šileika (prieverpsčių gamyba) suburė regiono bendruomenę kūrybinei veiklai. Mokymų metu pameistriai turėjo galimybę susipažinti ir mokytis pasirinkto amato novatoriška forma bei darbo metodais ir technologijomis, analizuojant tradiciją ir ją pritaikant savo kūryboje.
  3. Organizavome eksperimentinę- išvažiuojamąją edukaciją į regiono tradicinių amatų centrus. Vykome į Biržų rajono Kirkilų tradicinių amatų centrą, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrą, Kėdainiųtradicinių amatų centrą Arnetų name. Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė –Bražėnienė pristatė „Tradicinę liaudies grafiką: medžio raižinius. Siekėme parodyti, kad tradicinių amatų centrai yra kultūrinio turizmo objektai, kuriuose vyksta etninio paveldo tradicijų saugojimas, vystymas ir perėmimas.
  4. 2017 metais kartu su meistrais surengėme projekto viešinimo akciją „Amatų sodas“, kurio metu vyko teatralizuotas amatų demonstravimas. Kūrėme interaktyvią aplinką, ją derindami su senoviniais žaidybiniais elementais.

Lietuvos Kultūros Taryba kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui skyrė 4800 Eur, iš Utenos kraštotyros muziejaus biudžeto skirta 1200 Eur. 

 LTK Logotipas2 LRKM logo LT visi 01  ukm