PYNIMO AMATO MOKYMO PROGRAMA

Vytauto Šemelio
PYNIMO AMATO MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio): Vytelių pintinės 033AG11.01.01
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. Vytelių pintinės, 2009 11 12, Nr. 00113
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. Pynimas, 2012 07 05, Nr. 00091
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): vaikai, jaunimas, suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – išmokyti nupinti įvairių formų krepšius su rankenomis: apvaliu, pailgu ir stačiakampiu dugnu.