VILNOS VĖLIMO MOKYMO PROGRAMA

Jolitos Juneliūnienės
VILNOS VĖLIMO MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio)
Veltinis, veltiniai, klumpaitės, veltinės kepurės 049GV14.01.02, 049GV14.01.01, 015GV03.01.01, 015GV03.01.02
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. Veltinis, veltiniai, klumpaitės, veltinės kepurės, 2015-06-05, Nr.00741
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. Vėlimas, 2016-01-18, Nr. 00137
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): vaikai, jaunimas, suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – išmokyti velti kepures,  klumpaites, veltinį.