ŽOLININKYSTĖ IR JOS PRODUKTAI MOKYMO PROGRAMA

Aleksandros Stasytienės
ŽOLININKYSTĖ IR JOS PRODUKTAI MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio): 053AG, 054AG, 055AG, 020AG06.07.05
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. 00328
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. 00069
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): moksleiviai nuo 10 m. ir suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – supažindinti klausytojus su žolininkystės istorija Lietuvoje, išmokyti surasti žolynų augimvietes, atpažinti žolynus ir pagaminti iš jų produktus.